Лов в Добрич селска

Лов на едър дивеч в Добрич селска

 • За ловът на едър дивеч в Добрич селска

Лов на дребен дивеч в Добрич селска

 • За ловът на дребен дивеч в Добрич селска

Ловен туризъм в Добрич селска

 • Оферти за ловния туризъм в Добрич селска

Ловни хижи в Добрич селска

 • За ловните хижи в Добрич селска

Ловни трофеи в Добрич селска

 • За ловните трофеи в Добрич селска

Лов на Благороден елен в Добрич селска

 • За лова на Благородни елени в Добрич селска

Лов на елен лопатар в Добрич селска

 • За лова на елени лопатари в Добрич селска

Лов на сърна в Добрич селска

 • За лова на сърни и сръндаци в Добрич селска

Лов на диво прасе в Добрич селска

 • За лова на диви прасета в Добрич селска

Лов на муфлон в Добрич селска

 • За лова на муфлони в Добрич селска

Лов на дива коза в Добрич селска

 • За лова на диви кози в Добрич селска

Лов на мечка в Добрич селска

 • За лова на мечки в Добрич селска

Лов на пернати в Добрич селска

 • За лова на пернати в Добрич селска

Лов на глухар в Добрич селска

 • За лова на глухари в Добрич селска

Лов на диви патици в Добрич селска

 • За лова на диви патици в Добрич селска

Лов на фазан в Добрич селска

 • За лова на фазани в Добрич селска

Лов на бекас в Добрич селска

 • За лова на бекаси в Добрич селска

Лов на пъдпъдък в Добрич селска

 • За лова на пъдпъдъци в Добрич селска

Лов на гургулик в Добрич селска

 • За лова на гургулици в Добрич селска

Лов на яребица в Добрич селска

 • За лова на яребици в Добрич селска

Оферти за лов в Добрич селска

 • Оферти за ловен туризъм в Добрич селска

Ловния туризъм в Добрич селска представен чрез bghunters.com


» Bulgaria Hunting Trips » Лов » Ловен район Добрич селска

 • Hunting trips directly from outfitters:

Лов на фазани в Лудогорието

Комбиниран лов на фазани, бекаси, патици, гривяци и хищници

 • Най-добрия ловен район за комбиниран лов!

Лов всеки ден по ОЛТ:

 • 1 Октомври - 28 Февруари

  В един ловен ден ще имате възможност да ловувате разрешените за отстрел в съответния период: диви и разселени фазани, бекаси, гривяци, диви патици и хищници.

Оферта за ловен ден + нощувка

Всеки ловец желаещ да участва, може да се запише предврително за група.

 • 970 лв. за 1 ловен ден - 485.00 лв. / ловец;
 • 873 лв. за допълнителен ловен ден - 436.50 лв. / ловец.

 • 1311 лв. за 1 ловен ден - 437.00 лв. / ловец;
 • 1179 лв. за допълнителен ловен ден - 393.00 лв. / ловец.

 • 1676 лв. за 1 ловен ден - 419.00 лв. / ловец;
 • 1508 лв. за допълнителен ловен ден - 377.00 лв. / ловец.

ПРЕДПОЧИТАНО ОТ ЛОВЦИ

 • 1985 лв. за 1 ловен ден - 397.00 лв. / ловец;
 • 1786 лв. за допълнителен ловен ден - 357.20 лв. / ловец.

 • 2278 лв. за 1 ловен ден - 379.66 лв. / ловец;
 • 2050 лв. за допълнителен ловен ден - 341.66 лв. / ловец.

Придружител НЕ ловец:

 • 80 лв. / ден в стая с ловец + храноден по меню и топли напитки.

Какво включва офертата:

 • Професионален водач;
 • Носач 1:3;
 • Включени 5 броя фазани за ловец на ден;
 • Настаняване + Храноден по меню и топли напитки.

Какво не включва офертата:

 • Транспорт до ловен дом;
 • Транспорт от ловен дом до ловен район и обратно;
 • Водач с куче;
 • Острелян дивеч извън посочения в офертата;
 • Алкохол;
 • Разходи за доставка до адрес на острелян дивеч;
 • Лични разходи.

Цена за отстрелян дивеч извън офертата:

Минимални цени за ползване на дребен дивеч за организиран ловен туризъм в Република България.

Ловен сезон: 2021 / 2022 година

 • Фазан допълнително отстрелян извън пакета за 1 ловен ден - 24 лв. / бр.;
 • Бекас - 42 лв. / бр.;
 • Гривяк - 8 лв. / бр.;
 • Белочела гъска - 44 лв. / бр.;
 • Дива патица - 16 лв. / бр.;
 • Хищник (лисица, чакал и др. без вълк) - 20 лв. / бр.;
 • Вълк - 440 лв. / бр.;
 • Ранен и не намерен дивеч се заплаща 50% от цена по ценоразпис.

Други такси при нужда:

 • Водач с куче (1 куче за 2 ловци) - 80 лв. / ден;
 • Джип с вместимост до 3 ловци и до 2 кучета - 100 лв. / ден;
 • Скубене на пернати и изкормване - 5 лв. / бр.;
 • Дране на пернати и изкормване - 3 лв. / бр.;
 • Дране на хищник и осоляване на кожа - 30 лв. / бр.;
 • Клетки за ловни кучета - 8 лв. / ден;
 • Места за изкормване и почистване на дивеча в ловния дом - 0 лв.;
 • Фризер в ловния дом - 0 лв.;
 • Допълнителна нощувка + закуска - 42 лв. / ловец.

За ловния район:

 • Пресечена местност: Ловни полета към ловно дружество с разнообразиe от пояси с висока растителност и изворна вода (кайнаци), ниска растителност, тръстика, воден басейн;
 • GPS кординати на основен ловен район: N 43.912629,  E 26.535557 - Снимки в Галерия.

Настаняване:

 • Настаняване на гост-ловци в стаи от дома на Доктора;
 • Ловния дом е на 15 мин. път с кола до ловния район.

План за един ловен ден:

Този предложен план е отработен и с него желаем да направим един интензивен, незабравим комбиниран лов за Вас колеги!

 • 6:30 ч. закуска в ловен дом или пожелание на групата се пакетира закуска;
 • 7:45 ч. старт на пътуването от 15 мин. до ловния район;
 • 8:10 ч. старт на ловния ден - част първа до 12:00 ч.;
 • 12.20 ч. обратно към ловния дом;
 • 13:10 ч. обяд и почивка до 15:10 ч.;
 • 15:20 ч. обратно към до ловния район;
 • 15:45 ч. ловен ден - част втора - разстаняване по укрития около воден басейн за лов на водоплаващи и гривяк до 18:00 ч.;
 • 18:15 ч. обратно в дома за вечеря и почивка или отпътуване.

Допълнителна информация:

В случаи ако ловците не разполагат със собствен джип или ловно куче

 • Според групата се определя брой джипове с определена вместимост, както и броя на водачи с кучета;
 • Според групата и нуждите, и ще се добавят услугите от секция: "Други такси при нужда".

Условия и Заплащане на участие в ловен излет:

 • Депозит: 350 лв. на ловец за един ловен ден;
 • Краен срок за плащане на депозит: До 10 дни след резервацията, но не по-малко от 10 дни преди първия ловен ден;
 • Крайно плащане: На място преди отпътуване.

Анулация:

 • При получаване на известие до имейл за отказ до 10 работни дни преди първия ден на заявения лов, депозита не се връща!
 • При получаване на известие до имейл за отказ над 10 работни дни преди първия ден на заявения лов, 50% от депозита се връща!
 • При получаване на известие до имейл за отказ над 30 работни дни преди първия ден на заявения лов, 80% от депозита се връща!

Фактуриране:

 • Издава се фактурa с описание на отстреляния дивеч.

Попитайте и ловувайте?

Направете директен контакт:

Теодор Томов » Ловец и Домакин в ловния дом


Ловен туризъм

Лов

 • Лов
 • Добрич селска

 • BOOK YOUR HUNT IN BULGARIA

Фазани

1. Kолхидски фазан

Ловни птици - пернати - дребен дивеч

Срокове на ловуване

Фазан - Phasianus colchicus colchicus L.

Ловни фазани - от 1 октомври до 31 януари

Фермерно произведени - от 1 октомври до 28 февруари

Препоръчителни патрони със съчмен заряд за отстрел на фазан

Екипът на BG Hunters Ви препоръчва следните патрони:

Препоръчителни патрони - 32g/ 34g за 16 кал. / 12 кал.

№ на сачмите - 2/0, 4/0, 5/0

Разстояние - 35-40 метра

Разпространение на фазана

Колхидският фазан е бил разпространен в Югоизточна Европа (Тракийската низина), на изток от Черно море в Задкавказието (областта Колхида в Грузия), Североизточен Азербайджан, Южна Армения и Северозападен Иран. В нашата страна колхидският фазан в миналото е бил широко разпространен в Югоизточна България - от средното течение на р. Марица до Черноморското крайбрежие. Основните му находища са били по поречието на Тунджа и по средното течение на Марица. Чистият подвид се е срещал у нас до началото на XX в., когато е започнало изкуственото развъждане и разселване в неговите местообитания на пръстенчатия фазан. До началото на 60-те години бе запазено само едно естествено негово находище - гората "Долна Топчия" край Елхово. Днес това находище вече не съществува. Единственото естествено находище на колхидския фазан на Балканския полуостров в настоящия момент е гората Коджа Орман до устието на р. Места в Западна Тракия. Включен е в Червената книга на България като застрашен от изчезване вид, макар че в глобален аспект той не е застрашен. В близкото минало у нас имаше широкомащабни програми за възстановяване в предишните му местообитания. Във фазанариите се правеше изкуствен подбор за подобряване чистотата на развъжданите колхидски фазани и в цяла Югоизточна България се разселваше само този подвид.

Описание на фазана

Този подвид, има силно изразен полов диморфизъм, характерен за род фазани.

Мъжкият има тъмнозелена шия с виолетов блясък, без бял пръстен или бели перца. На главата си има добре изразени кичурчета от перца - уши. Около очите има гола кожа с червен цвят. Гушата и предната част на гърдите му са покрити с медночервени пера, с черен кант по края. Надкрилията са кафяви, а кръстът и надопашието - бакърено-червени, с пурпурен блясък. Когато надопашието на нашите фазани се наблюдава под определен ъгъл, върху него се наблюдава зеленикав оттенък. Дългата мечовидна опашка на колхидския фазан е охрено-кафява, с медночервени краища. На средните кормилни пера има черни напречни препаски, които в основата на перото са много тесни, а към върха са широки. На краката си фазанът има шипове - шпори, които при младите са къси, тъпи и меки, при двегодишните са по-дълги и остри, а при по-възрастните петли достигат на дължина около 2 cm и са много остри.

Женските са светлокафяви, с много кафяво-черни петна отгоре, по гушата и по предната част на гърдите.

Мъжките достигат на дължина до 1 m, но опашката заема около половината от тази дължина. Теглото им достига до 1300 gr. Женските тежат около 850 gr.

Местообитания на фазана

Колхидският фазан обитава гъсто обраслите места около теченията на реките и водоемите, заливните и лонгозните гори, тръстиките и краищата на горите, обрасли с гъста храстова растителност. Предпочита местата с по-влажни почви. През лятото и есента се заселва в покритите с по-висока растителност обработваеми площи.

През есента много примамливи за него са лозята и площите, засети с царевица. През деня той прекарва на земята, като се крие в гъстата растителност, а през нощта спи по дърветата. Предпочита да бяга и да се укрива по земята. Излита само при опасност. Полетът му е шумен. Отначало се издига нагоре и като набере височина, лети по права хоризонтална линия или пикира, но не отива надалече.

Храна на фазана

Храни се късно следобед и рано сутрин, през зимата - през целия ден. Храната е много разнообразна и зависи от сезона и наличието й в природата. През есента и зимата основната му храна се състои от семена на културни и диви растения, луковици, зелени части на растения и др. През пролетта и лятото тя се обогатява с ягодови плодове и насекоми. През есента фазаните се хранят главно със семената на селскостопанските култури. През зимата се увеличава чувствително участието на семената на плевелите и тревите, а през пролетта – отново семената на селскостопанските култури, зелената храна и насекомите. През лятото животинската храна е най-силно застъпена. Въпреки че нанася щети на селското стопанство, като изронва гроздето и накълвава някои плодове и зеленчуци, фазанът е несравнимо по-полезен, унищожавайки много вредни насекоми.

Биология на фазана

В диво състояние при малка гъстота колхидският фазан образува двойки, но е склонен и към полигамия. Мъжкият се задържа в гнездовия участък на женската, но след като тя започне да мъти, при възможност той привлича друга фазанка. Един петел може да оплоди от 3 до 10 кокошки. Сватбуването е през март-април. По това време оперението на мъжките е особено красиво. Сватбеният период продължава около 2 месеца и интензивността му зависи от характера на времето. Хладното и дъждовно време задържа сватбуването и може да стане причина за временното му преустановяване. Фазанката прави на земята много просто гнездо, което понякога не е добре скрито в растителността. Тя снася 8-12 яйца с масленозелен цвят и размери 43:35 mm. Има случаи, когато две или дори три женски снасят в едно гнездо. Женската мъти много упорито, но сутрин и вечер, напуска гнездото си за кратко време, за да се нахрани. Мътенето продължава 24-25 дни, като женската периодично преобръща яйцата, избутвайки крайните към средата на гнездото. По този начин яйцата се затоплят равномерно, а овлажняването идва от влагата в почвата и от намокрените гърди на фазанката от росата по време на храненето й. Ако загуби гнездото си в началото на мътенето, фазанката гнезди повторно. Процентът на излюпване в природата е висок - над 90, но до есента оцеляват не повече от 60 %.

Естествени неприятели на фазана

Лисицата, дивата котка, скитащите кучета и котки, енотовидното куче, бялката, черния пор, язовеца, таралежа, по-едрите представители на дневните и на нощните грабливи птици и др. Сивата врана и свраката лесно откриват гнездата и унищожават яйцата. Фазаните страдат и от много болести, някои от които вземат епизоотичен характер.

Ловностопанско значение на фазана

Фазанът е един от най-популярните обекти на лов. Благодарение на лесното изкуствено развъждане, фазаните придобиват все по-голямо значение за ловното стопанство. Имат много вкусно месо, което се цени изключително в кулинарията.

 • BOOK YOUR HUNT IN BULGARIA

2. Обикновен фазан

Ловни птици - пернати - дребен дивеч

(Phasianus colchicus L.)

Разпространение на фазана

Вид с изключително важно ловностопанско значение. В диво състояние обитава обширен район от Югоизточна България до Далечния Изток (Приамурието) и Япония. На север достига до 45° с.ш. при устието на р. Усури, а на юг се среща до Иран, Афганистан, Северна Бирма и о. Тайван. Този район включва равнини, предпланини и сухи континентални плата с малко валежи през зимата и снежна покривка до 10-20 cm. В тези обширни граници с голямо екологично разнообразие са се оформили много подвидове на обикновения фазан. В настоящия момент са известни 31 подвида, обособени на базата на географска изолация. В Азия има райони, които се смятат за все още недобре проучени в това отношение. Фазанът е аклиматизиран в много страни на почти всички континенти - Западна Европа, Северна Америка, както и на островите Тасмания и Нова Зеландия, където масово се развъжда по изкуствен път. Отделните подвидове са се кръстосвали и се е получил т.н. ловен фазан, който е хибридна форма между няколко подвида, с повече или по-малко изявени белези на един или друг от тях. За нашата страна значение имат няколко подвида.

 • BOOK YOUR HUNT IN BULGARIA

3. Пръстенчат фазан

Ловни птици - пернати - дребен дивеч

 (Phasianus colchicus torquatus GRmel.)

Разпространение на фазана

Видът е разпространен естествено в Източен Китай до границата с Виетнам. За разлика от колхидския фазан предпочита по-открити местообитания. В Китай обитава оризовите плантации. У нас типичните му местообитания са дерета и окрайнини на малки гори сред обработваемите площи, обрасли с гъста храстова растителност, синори и долове сред нивите, поречия на реки, напоителни канали, обрасли с тръстика и високи треви.

Пръстенчатият фазан е внесен в Европа през 1742 г., а у нас - през 1895 г. Първите птици са внесени от Унгария в Кричим. Оттам е разселван в цялата страна, включително и в ареала на колхидския фазан. След 30-те години на XX в. е развъждан изкуствено и разселван само в Северна България. От 1963 г., когато у нас е внесен семиреченският фазан, вече не се разселва никъде в страната. В природата не се срещат чисти пръстенчати фазани, но техни белези носят почти всички произведени и разселени птици, най-вече в Южна България.

Описание на фазана

Мъжките птици приличат на мъжките на колхидския фазан, но са малко по едри. Главата, шията и гърлото са тъмни, с виолетово зелен метален блясък. На шията имат бял пръстен, не по-широк от 1 cm, обикновено прекъснат отпред. Ушичките им са къси, до 1 cm. Окраищата на перата по горната част на гърдите са с тясна тъмна ивица, не по-широка от 1 mm. Надкрилията са сиво-кафяви, надопашието-кафяво, а слабините - по-светли. Опашката е кафява, с ясно изразени тъмни напречни препаски. Оперението на женските фазани е по-светло с тъмни препаски. Младите птици се отличават трудно от женските на колхидския фазан. Обикновено са по-едри и с по-светло оперение.

 • BOOK YOUR HUNT IN BULGARIA

4. Монголски фазан

Ловни птици - пернати - дребен дивеч

(Phasianus colchicus torquatus GRmel.)

Разпространение на фазана

Видът е разпространен естествено в Източен Китай до границата с Виетнам. За разлика от колхидския фазан предпочита по-открити местообитания. В Китай обитава оризовите плантации. У нас типичните му местообитания са дерета и окрайнини на малки гори сред обработваемите площи, обрасли с гъста храстова растителност, синори и долове сред нивите, поречия на реки, напоителни канали, обрасли с тръстика и високи треви.

Пръстенчатият фазан е внесен в Европа през 1742 г., а у нас - през 1895 г. Първите птици са внесени от Унгария в Кричим. Оттам е разселван в цялата страна, включително и в ареала на колхидския фазан. След 30-те години на XX в. е развъждан изкуствено и разселван само в Северна България. От 1963 г., когато у нас е внесен семиреченският фазан, вече не се разселва никъде в страната. В природата не се срещат чисти пръстенчати фазани, но техни белези носят почти всички произведени и разселени птици, най-вече в Южна България.

Описание на фазана

Мъжките птици приличат на мъжките на колхидския фазан, но са малко по едри. Главата, шията и гърлото са тъмни, с виолетово зелен метален блясък. На шията имат бял пръстен, не по-широк от 1 cm, обикновено прекъснат отпред. Ушичките им са къси, до 1 cm. Окраищата на перата по горната част на гърдите са с тясна тъмна ивица, не по-широка от 1 mm. Надкрилията са сиво-кафяви, надопашието-кафяво, а слабините - по-светли. Опашката е кафява, с ясно изразени тъмни напречни препаски. Оперението на женските фазани е по-светло с тъмни препаски. Младите птици се отличават трудно от женските на колхидския фазан. Обикновено са по-едри и с по-светло оперение.

 • BG Hunters

5. Корейски фазан

Ловни птици - пернати - дребен дивеч

 (Phasianus colchicus powi Buturlin)

Разпространение на фазана

Корейският фазан е разпространен естествено в Китай (Южна Манджурия) и Корея. Предпочита гъстите местообитания.

В България е внесен през 1975 г. от Северна Корея и днес се развъжда ограничено във фазанарията край с Хотанца (Русенско). Засега този подвид не се среща другаде в Европа. У нас е разселван само на няколко места - във фазановите стопанства "Сеслав" край Кубрат и "Огняново" край Елин Пелин. Показва задоволителни адаптивни качества.

Описание на фазана

Един от едрите подвидове колхидски фазани. Мъжките птици приличат на мъжките на семиреченския фазан, но са малко по-дребни. Главата, шията и гърлото са тъмни, с виолетово-зелен метален блясък. На шията имат широк бял пръстен, над 1 cm, понякога прекъснат отпред. На главата са с много дълги ушички с бели ивици отгоре. Окраищата на перата по горната част на гърдите са без тъмен кант. Надкрилията са сивкаво-сиви, надопашието синкаво, със зеленикав оттенък, а слабините и предният гръб сламено-жълти. Опашката е кафява с ясно изразени, контурни, тъмни напречни препаски. Женските птици приличат на женските на семиреченския фазан, но са по-дребни.